Posty

Męskie trzy listopadowe dni w Tatrach

Listopadowa Nowa Huta - zalew, bunkier i dworek Matejki

Niepodległościowo w Krośnie

Trzy Wody - największy wodospad w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym

Rezerwat Bonarka i tereny obozu Płaszów